[ [ONLINE] आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi) ] by मेघना पेठे (Meghana Pethe) – pullanmaths.co.uk

Cobalt Blue Me VanvasiGarambicha BapuSharada Sangeetअमृतवेलदोस्त हो ! (Dost Ho !)Vishakhaसमुद्र [Samudra]

? अंधूक प्रकाशातल्या जुलमी रानात सोडाव्या लागणार्‍या या आंधळ्याच्या गायी त्यांना म्हणे देव राखतो आणि आंधळा तो तर फक्त या भोळ्या विश्वासाची बासरी वाजवत फक्त या भोळ्या विश्वासाची बासरी वाजवत सर्व नियत वाचकांसमोर मांडणार्‍या मेघना पेठे यांच्या ताकदीच्या कथा. आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi)

मेघना पेठे (Meghana Pethe) ☆ 2 Download

घटना घडतात पुरातल्या ओंडक्यासारखी माणसं वाहून जातात घडायचं ते घडून जातं पण तरीही पर्याय असतातच घडून जातं पण तरीही पर्याय तडफडण्याचे हसण्याचे रडण्याचे हरण्याचे क्षमेचे सूडाचे स्वीकृतीचे तुकण्याचे साक्षित्वाचेत्यातला एकच नि. डता येणार असतो आणि निवडावा लागणारच असतो पर्यवसान ठाऊक नसताना अंधारात घ्यावी लागणारी उडी माणसाच्या आयुष्यात नियत आहे ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य जाणिवेचा लख्ख उजेड नाही आणि नेणिवेचा गच्च अंधार नाही अशा तिन्हीसांजेल?. ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो जाणिवेचा लख्ख उजेड नाही आणि नेणिवेचा गच्च अंधार नाही अशा तिन्हीसांजेल?. ,